NIKE DRY-FIT BATTLE GROUND

2008.07.05 01:12

passfinderz 조회 수:3050

오호 싸길래 냅다 질러버렷다 후후...

전에꺼두그렇고 DRY-FIT 재질은 그리스에서만나오는지 이것도 그리스산..

덕분에 여름에 아주편하다 다른티는 입고십지않을정도로 땀이 쑹쑹 나가는느낌


아 디질랜드... 뇌업티도 입어줘야하는데...

외국사이즈로 XXL라서 좀크다(내게도 후후 -_-)


자...운동해야지? ㅋㅋ
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 217andBeyonD passfinder 2017.02.26 828
공지 2013 and Beyond [78] passfinder 2013.01.01 5676
공지 Passion! More Than! + [112] passfinder 2012.02.05 5934
공지 서른 즈음에.. [33] passfinder 2011.02.06 6314
공지 벌써. 1년 [34] passfinder 2009.07.09 9913
공지 그 두번째이야기 [90] passfinder 2008.08.11 9765
공지 안녕하세요 [55] passfinder 2008.08.05 9743
98 아쉬워서 passfinder 2019.07.22 32
97 언제나 그랬죠 passfinder 2019.07.22 28
96 기억 file passfinder 2014.10.06 1286
95 내자리.. [139] file passfinder 2013.03.17 2968
94 샤방샤방 [138] file passfinder 2013.03.17 2924
93 상실감2 [44] file passfinder 2013.02.24 2090
92 배모! 렛츠고! [113] file passfinder 2013.02.24 2601
91 상실감 [56] file passfinder 2013.01.01 2768
90 CS ENG. 굿바이 [42] file passfinder 2012.02.05 3485
89 Twilight (黃昏) [32] file passfinder 2012.02.05 2228
88 사랑니 [43] passfinder 2009.07.13 2280
87 악재 2막 [1] [12] file passfinderz 2008.07.20 2106
86 악재... [2] [18] passfinderz 2008.07.13 2271
» NIKE DRY-FIT BATTLE GROUND [76] file passfinderz 2008.07.05 3050